skip to Main Content
Spraakstoornissen
Spraakstoornissen

De spraakklanken worden niet of verkeerd uitgesproken.

Taalstoornissen
Taalstoornissen

Problemen op het gebied van taal kunnen zich voordoen…

Leerstoornissen
Leerstoornissen

Wie last heeft van dyslexie slaagt er niet in om vlot en zonder fouten…

Neurologische Stoornissen
Neurologische stoornissen

Moeilijkheden bij het articuleren van woorden en zinnen…

In de praktijk werken drie enthousiaste logopedisten.

Als zelfstandig logopedisten zijn wij reeds enkele jaren actief aan het werk met kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren en volwassenen.
U kan in de praktijk terecht voor zowel onderzoek als therapie voor tal van logopedische stoornissen.
Elke aanvraag wordt met de nodige zorg behandeld waarbij de cliënt gedurende het hele proces centraal staat.

Liesbeth Lauwers

Ikzelf, Liesbeth Lauwers, ben in juni 2011 afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool. Ik ben onmiddellijk gestart met een zelfstandige praktijk en eveneens was in werkzaam als logopediste in o.a. een multidisciplinaire praktijk, een woonzorgcentrum en een school.

Mijn interesses gaan uit naar leer- en taalstoornissen en neurologische stoornissen, maar ook anderen logopedische stoornissen (myofunctionele stoornissen, articulatiestoornissen en stikstoornissen) kunnen bij ons in de praktijk behandeld worden.

In het verleden behaalde ik ook het diploma van rekencoach (Eureka) en volgde het postgraduaat dysfagie en de parkinsonopleiding.

Kato Schatteman
Elyne Andries

Ik ben in september 2022 afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool. In oktober 2022 ben ik van start gegaan in de praktijk van Liesbeth Lauwers. Ik help graag cliënten met reken-, spellings- en rekenproblemen. Daarnaast liggen mijn interesses bij taalstoornissen, myofunctionele stoornissen en dysfagie

Op regelmatige basis volgen van bijscholingen en het up-to-date houden van vakkennis d.m.v. vakliteratuur, workshops en studiedagen over spraak- en taalstoornissen, leerstoornissen en neurologische stoornissen.

Back To Top