skip to Main Content

1. Doorverwijzing

Een doorverwijzing naar de logopediste kan gebeuren door o.a. de school, het clb of de behandelende arts. Maar ook op eigen initiatief kan u terecht in de praktijk.

2. Aanmelding

Een aanmelding in de praktijk kan telefonisch, per mail of door het contactformulier op deze site in te vullen.
Nadat er contact opgenomen is, wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gepland met de ouders.
Tijdens dit gesprek proberen we een beeld te krijgen van de algemene ontwikkeling van het kind en brengen we de gesignaleerde problemen in kaart. We leggen ook de werking van de praktijk uit en maken een afspraak
voor het onderzoek. Indien het kind of de volwassene reeds elders getest werd, worden deze gegevens opgevraagd.

3. Onderzoek

Het onderzoek vindt steeds plaats in de praktijk in een individuele testsituatie.
De duur van het onderzoek hangt af van de aanmeldingsvraag.
Na het intakegesprek kan hierover meer informatie gegeven worden.

 4. Overleg

De verkregen informatie uit het intakegesprek, samen met de gegevens bekomen uit het onderzoek,
worden gebundeld en indien nodig besproken met de school, de doorverwijzende arts of het CLB.

 5. Bespreking

Alle resultaten en bevindingen worden samengevoegd in een schriftelijk en mondeling verslag.
De onderzoeksresultaten worden besproken met de ouders.
Tijdens dit gesprek zal er ook een startdatum voor de therapie vastgelegd worden.

 6. Therapie

De therapieduur en -frequentie hangt af van de onderzoeksresultaten.
Van zodra de nodige documenten in orde zijn kan de therapie van start gaan.

Back To Top