skip to Main Content

In onze praktijk zijn wij niet geconventioneerd.

Vanaf 1 januari 2023 gelden volgende tarieven:

TARIEVEN 2023 THERAPIE LOGOPEDIE RIZIV
Tarief Terugbetaling Opleg
Logopedische therapie 30 min (praktijk) € 36,12 € 25,36 € 10,76
Logopedische therapie 30 min (school) €36,12 € 23,81 € 12,31
Logopedische therapie 60 min (praktijk) € 72,53 € 50,98 € 21,55
Logopedisch evolutieverslag € 72,24 € 40,50 € 31,74

In de praktijk gelden volgende afspraken :

  • Wanneer om een bepaalde reden de logopedische sessie niet kan doorgaan,
    moet deze minstens 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Indien er niet of laattijdig wordt geannuleerd zal de therapie aangerekend worden, zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
  • De therapie wordt stopgezet bij een te lage behandelfrequentie.
  • De therapie wordt stopgezet bij laattijdige betalingen.

Aanvullende verzekering

Indien er geen tussenkomst vanuit de verplichte verzekering is, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering.
Deze tegemoetkoming verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Om de exacte tarieven te weten, kan u best contact opnemen met uw eigen ziekenfonds.

Back To Top