skip to Main Content

In onze praktijk werken enkel geconventioneerde logopedisten. Wat betekend dat zij de tarieven hanteren die vastgelegd zijn door het riziv.

Vanaf 1 april 2017 gelden volgende tarieven:

TARIEVEN 2017 THERAPIE LOGOPEDIE RIZIV
Tarief Terugbetaling Opleg
Logopedische therapie 30 min (praktijk) € 22,88 € 17,38 € 5,50
Logopedische therapie 30 min (school) € 22,24 € 16,24 € 6,00
Logopedische therapie 60 min (praktijk) € 45,77 € 34,77 € 11,00
Logopedisch evolutieverslag € 44,47 € 33,47 € 11,00

In de praktijk gelden volgende afspraken :

  • Wanneer om een bepaalde reden de logopedische sessie niet kan doorgaan,
    moet deze minstens 24uur op voorhand geannuleerd worden indien er niet of laattijdig wordt geannuleerd zal de therapie aangerekend worden, zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
  • De therapie wordt stopgezet bij een te lage behandelfrequentie.
  • De therapie wordt stopgezet bij laattijdige betalingen.

Aanvullende verzekering

Indien er geen tussenkomst vanuit de verplichte verzekering is, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering.
deze tegemoetkoming verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Om de exacte tarieven te weten, kan u best contact opnemen met uw eigen ziekenfonds.

Back To Top