skip to Main Content

Leerstoornissen

Dyslexie (leerstoornis)

Wie last heeft van dyslexie slaagt er niet in om vlot en zonder fouten te lezen. Ook hebben deze personen moeite met
het leren en lezen in vreemde talen zoals Engels en Frans.

Dysorthografie (spellingsstoornis)

Kinderen met dysorthografie hebben veel moeite om zonder fouten te schrijven. Ze vinden het zeer moeilijk
om spellingsstrategieën aan te leren en om deze geautomatiseerd te krijgen.

Dyscalculie (rekenstoornis)

Je kan van dyscalculie spreken wanneer een kind er niet in slaagt om de inzichten, rekenvaardigheden en oplossingsstrategieën te verwerken,
toe te passen en te automatiseren. Kinderen met dyscalculie hebben het vaak moeilijk op verschillende gebieden binnen het rekenen.

Spraakstoornissen

Articulatiestoornissen

De spraakklanken worden niet of verkeerd uitgesproken. Er kunnen klanken weggelaten, vervangen of vervormd worden.

Afwijkend mondgedrag (afwijkend slikken, mondademen, duimzuigen, …)

Dit zijn gewoontes of bewegingen die een negatieve invloed hebben op de gebitstand, het spreken en het gehoor.

Taalstoornissen

Vertraagde of afwijkende taalontwikkeling

Problemen op het gebied van taal kunnen zich voordoen in zowel de ontwikkeling van de taalvorm, de taalinhoud als het taalgebruik.

Back To Top